partner 1   partner 1   partner 1
phone +48 91 432 49 69 email
prezentacja prezentacja opisująca szczegóły projektu
Koncepcja sieci
tras rowerowych
Pomorza Zachodniego

Województwo Zachodniopomorskie w 2015 roku przystąpiło do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych. Misją projektu była promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim. Głównym celem KONCEPCJI było wyznaczenie przebiegu głównych wojewódzkich turystycznych tras rowerowych. Prace nad projektem obejmowały przeprowadzenie wstępnych analiz generatorów ruchu, potencjalnych tras, istniejących istotnych szlaków, zebranie i weryfikację informacji o istniejących i planowanych drogach i szlakach od gmin i lasów, sporządzenie map oraz prace terenowe. Przy wyznaczeniu głównych korytarzy i tras tematycznych zbadane zostały ich długości, atrakcje i infrastruktura turystyczna oraz transport publiczny w ich zasięgu. Cztery główne trasy opracowano szczegółowo. Na koniec sporządzony i opublikowany został dokument KONCEPCJI.

RAPORT KOŃCOWY
 • Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym

   Szczegółowe dane i informacje zebrane podczas analiz stanu zagospodarowania turystyki rowerowej w województwie posłużyły jako podstawa do zaprojektowania przebiegu 12 głównych korytarzy tras rowerowych. Zgodnie z założeniami projektu, w wyniku decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wskazano 4 trasy główne priorytetowe, które zostały szczegółowo opracowane.

   Dokładny opis metodologii prac, planowanych przebiegów i wariantów tras, a także szacunkowe koszty realizacji odcinków kluczowych dla czterech tras priorytetowych znaleźć można Raporcie końcowym z prac nad projektem oraz załącznikach.

   Zapraszamy do zapoznania się z raportem

   Broszura informacyjna na temat projektu
 • spotkanie
 • Zarząd WZ przyjął Koncepcję

  1 grudnia 2015 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia "Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego". Tym samym nastąpiło formalne zakończenie projektu. Wdrożenie "Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" koordynuje Urząd Marszałkowski.

 • warsztaty
 • Spotkanie Grupy Sterującej projektu

  Na spotkaniu przedstawiono szczegółową informację o opracowaniu końcowym i zaprezentowano rezultaty prac w tym m.in.: zawartość opracowania, przebieg prac projektowych, mapy obrazujące szczegółowe przebiegi tras, analizę kosztów realizacji.

 • zarzad
 • Spotkanie Grupy Sterującej projektu

  Podczas spotkania omówiony został aktualny stan prac nad Koncepcją oraz przedstawiono i przyjęto zakres materiału końcowego projektu. Zakres materiału składać się będzie z trzech głównych elementów: raport końcowy (część tekstowo-graficzna), platforma internetowa projektu, zasoby bazodanowe.

 • warsztaty
 • Spotkanie w Löcknitz

  W Löcknitz spotkaliśmy się z przedstawicielami Organizacji Turystycznej Vorpommern, Wydziału ds. Rozwoju Powiatu Vorpommern-Greifswald i Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Spotkanie dotyczyło projektu działań promujących turystyczne trasy rowerowe na terenie Polski i Niemiec.

 • gallery 2
 • Spotkanie z interesariuszami w Wałczu

  W spotkaniu, obok przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego WZ oraz Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ, uczestniczyli reprezentanci Powiatu Wałeckiego, miast Wałcza i Mirosławca oraz nadleśnictw Wałcz i Świerczyna.

 • gallery 3
 • Spotkanie z interesariuszami w Stepnicy

  W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta w Stepnicy, obok przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego WZ oraz Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ, uczestniczyli reprezentanci Powiatu Goleniowskiego, gmin: Stepnica, Wolin, Goleniów, a także Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

TURYSTYKA ROWEROWA

Dokumenty strategiczne to wszystkie dokumenty programowe i operacyjne związane z problematyka zarządzania państwem, polityką rozwoju i politykami publicznymi. Przeanalizowaliśmy, jak międzynarodowe, krajowe i wojewódzkie dokumenty strategiczne odnoszą się do tematu turystyki rowerowej.


Turystyka rowerowa to jeden ze sposobów aktywnego wypoczynku, który stał się bardzo popularny w Europie. Rozwija się ona bardzo dynamicznie a na portalach narodowych agencji turystycznych można znaleźć wiele ofert i pomysłów na rowerowe wakacje. Wiele krajów europejskich ma bogate tradycje związane z turystyką rowerową. Stworzyły one sieci tras rowerowych z odpowiednią infrastrukturą oraz zadbały o ich promocję jako produktu turystycznego.


Prawo określa wytyczne i przepisy ogólne dotyczące organizacji ruchu rowerowego. Przeanalizowaliśmy je a także najnowsze zmiany w ustawodawstwie i stworzyliśmy słownik pojęć.
KONTAKT
Możesz nas znaleźć na pl. Kilińskiego 3 w Budynku WZDZ, piętro 3, blok C.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

icon 1 pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin

icon 2 +48 91 432 49 60

icon 3

icon 4 www.rbgp.pl

NASZ ZESPÓŁ

STANISŁAW DENDEWICZ
dyrektor
+48 91 432 49 69
MICHAŁ URBAŃSKI
główny projektant
+48 91 432 49 73
EWA BUSZAC-PIĄTKOWSKA
asystent
+48 91 432 49 74
TOMASZ JAKSINA
asystent
KAROLINA KLUZ
asystent
RAFAŁ BENEDYCZAK
asystent
+48 91 432 49 74
DOROTA NOWOŚWIECKA
asystent
+48 91 432 49 69
MICHAŁ JANECZKO
asystent
+48 91 432 49 75
MILENA NOWOTARSKA
główny projektant
+48 91 432 49 72
MAREK WIŚNIEWSKI
starszy asystent
+48 91 432 49 65
NATALIA KORWIN-PIOTROWSKA
projektant
SYLWIA POPŁAWSKA
księgowa

WSPÓŁPRACA

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
WANDA NOWOTARSKA
Pełnomocnik Marszałka ds. komunikacji rowerowej
Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach
Lasy Państwowe
RDLP Szczecin, Szczecinek, Piła
TOMASZ KUNA
fotografie na stronie

icon
Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, musisz poruszać się naprzód.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 • partner 1
 • partner 2
 • partner 3
 • partner 4